• Aegon PPK
 • Zespół inwestycyjny
 • Fundusze
 • Dokumenty
 • Co to jest PPK?
 • Kontakt
 • Aegon PPK
 • Zespół inwestycyjny
 • Fundusze
 • Dokumenty
 • Co to jest PPK?
 • Kontakt

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Poznaj nowy system długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o pracowniczych planach kapitałowych.

Sprawdź

PPK.info

Aegon jest Partnerem merytorycznym serwisu

Sprawdź

Śniadania PPK

Zapraszamy na śniadania biznesowe poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym

 

Sprawdź

Aegon PPK

PPK z Aegon – wybór, który się opłaca

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza istniejącym od ponad 20 lat Aegon OFE. Nasz zespół inwestycyjny zarządza aktywami o wartości ponad 13 mld złotych, należącymi do 1,8 mln Klientów, co oznacza czwartą pozycję na rynku OFE.

Aegon PTE S.A. jest częścią międzynarodowej grupy finansowej, która na świecie zarządza aktywami o wartości ponad 800 miliardów euro. Grupa Aegon posiada wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu programami emerytalnymi m.in. w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Oferujemy pomoc w procesie wdrażania PPK oraz przy późniejszym zarządzaniu programami emerytalnymi w Państwa firmie. Prowadzimy szkolenia dla pracowników i rozwijamy mobilne aplikacje oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne, które usprawnią obsługę PPK i pomogą odciążyć działy HR.

Czerpiemy z doświadczeń Grupy Aegon. Koncentrujemy się na długoterminowych procesach inwestycyjnych i systematycznym zwiększaniu wartości aktywów, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu ich bezpieczeństwa. Nasza polityka inwestycyjna spełnia wszelkie wymogi prawne i uwzględnia poziomy ryzyka poszczególnych funduszy.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół inwestycyjny

Zatrudniamy zespół zarządzających o zróżnicowanych specjalizacjach, pokrywających obszary takie jak analiza fundamentalna, analiza techniczna, metody ilościowe, sztuczna inteligencja czy finanse behawioralne.

Mamy doświadczenie w zarządzaniu wieloma klasami aktywów.

Możemy się pochwalić licznymi tytułami i licencjami potwierdzającymi naszą wiedzę oraz profesjonalizm.

Ludmiła Falak-Cyniak, CFA, PRM

Ludmiła Falak-Cyniak, CFA, PRM

Prezes Zarządu Aegon PTE S.A.

Zarządzanie inwestycjami i procesem inwestycyjnym, zarządzanie ryzykiem

więcej o ekspercie
Licencja doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych, specjalista od procesu inwestycyjnego
dr Samer Masri, CFA

dr Samer Masri, CFA

Członek Zarządu i Dyrektor Inwestycyjny Aegon PTE S.A.

Licencja doradcy inwestycyjnego, specjalista od strategii inwestycyjnych, budowy modeli ekonometrycznych i sztucznej inteligencji

więcej o ekspercie
Strategia globalna, strategia sektorowa
Janusz Nowak, CFA, ACCA

Janusz Nowak, CFA, ACCA

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Funduszu

Licencja doradcy inwestycyjnego, specjalista od budowy portfela inwestycyjnego

więcej o ekspercie
Sektor usług finansowych, ubezpieczenia, banki, nieruchomości, sektor wydobywczy
Gabriel Adler, CFA

Gabriel Adler, CFA

Zarządzający Funduszem

Specjalista od rynku akcji, modelowania finansowego i finansów behawioralnych, z doświadczeniem w ocenie procesów fuzji i przejęć

więcej o ekspercie
Spółki przemysłowe, branża motoryzacyjna, spółki chemiczne, media, deweloperzy gier komputerowych, telekomunikacja, energetyka
Maciej Byszkiewicz, CFA

Maciej Byszkiewicz, CFA

Zarządzający Funduszem

Licencja doradcy inwestycyjnego, ekspert w zakresie rynku obligacji, analizy finansów przedsiębiorstw oraz globalnych funduszy inwestycyjnych i ETF

więcej o ekspercie
Obligacje korporacyjne, ETF, obligacje skarbowe
Krzysztof Goluba

Krzysztof Goluba

Zarządzający Funduszem / Trader

Licencja doradcy inwestycyjnego, specjalista od rynku akcji i analizy technicznej

więcej o ekspercie
Trading
Dariusz Kuśmider

Dariusz Kuśmider

Zarządzający Funduszem

Specjalista w zakresie rynku akcji, analizy fundamentalnej, z doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi

więcej o ekspercie
Handel, petrochemia, ochrona zdrowia, IT, branża budowlana, spółki zagraniczne
Tomasz Bartnicki

Tomasz Bartnicki

Zarządzający Funduszem

Specjalista w zakresie rynku obligacji

więcej o ekspercie
Obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne
Krzysztof Choromański

Krzysztof Choromański

Analityk Akcji

Licencja doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych, specjalista w zakresie zagranicznych rynków akcji

więcej o ekspercie
Akcje zagraniczne

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik inwestycyjny nie jest pobierane do końca 2021 roku. Później, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w Ustawie o PPK, wynagrodzenie za osiągnięty wynik może zostać pobrane w wysokości maksymalnie 0,10% wartości aktywów netto w skali roku.

Opłata za zarządzanie

Nie pobieramy wynagrodzenia za zarządzanie do końca 2020 roku.

Opłata za konwersję

Nie pobieramy opłat za konwersję Jednostek Rozrachunkowych Funduszu.

Dokumenty

Co to jest PPK?

image

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to nowy program emerytalny, który ułatwia pracownikom długotrwałe oszczędzanie

image

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, który przystąpi do programu.

image

Przewiduje się, że z PPK może skorzystać aż 11 milionów pracowników w Polsce

image

Pieniądze z PPK będzie można wypłacić bez dodatkowych potrąceń, po ukończeniu 60. roku życia.

image

Udział w PPK jest obligatoryjny dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników, którzy zawsze mogą wypisać się z PPK.

image

W szczególnych sytuacjach (np. w przypadku choroby) część środków będzie można wypłacić wcześniej, bez dodatkowych potrąceń

Jak działają PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe - schemat programu

 

Przewidywana wysokość i struktura składek

 • Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) wyniesie 3,5%, a maksymalna 8% wynagrodzenia pracownika
 • Składka deklarowana przez pracownika będzie obliczana na podstawie wynagrodzenia brutto, a odprowadzana z jego wynagrodzenia netto
 • Dodatkowo pracownik dostanie od Państwa 250 zł wpłaty powitalnej i wpłatę coroczną 240 zł

Przykład

 • Jeśli masz 30 lat, a Twoje obecne wynagrodzenie wynosi 3000 zł brutto, to przez 30 lat, odprowadzając składki minimalne, zgromadzisz w PPK 108 887 zł. Po ukończeniu 60. roku życia będziesz mógł wypłacić jednorazowo 25%, tj. 27 222 zł, oraz 120 miesięcznych świadczeń (10 lat) po 779 zł. Podane wartości nie uwzględniają ryzyka inwestycyjnego ani wzrostu wartości aktywów uczestnika PPK.
 • Pracodawca, który zatrudnia pracownika za 3000 zł brutto będzie musiał odprowadzić do PPK składkę w wysokości co najmniej 45 zł miesięcznie
 • Kalkulator PPK dostępny jest na stronie PPK.info
 • Dla pracodawcy
 • Dla Pracownika

Korzyści i obowiązki związane z udziałem w PPK?

Od kiedy obowiązują PPK?

PPK docelowo ma obowiązywać firmy działające w Polsce, niezależnie od ich rozmiarów i ilości zatrudnionych w nich osób.
Program będzie wprowadzany do firm stopniowo. W pierwszej kolejności obowiązkiem wyboru odpowiedniej instytucji będą objęte duże przedsiębiorstwa, później średnie, a na końcu małe firmy zatrudniające minimum 1 pracownika.
Ustawa o PPK zawiera zapisy, które dopuszczają zwolnienie pracodawcy z obowiązku tworzenia PPK w dwóch przypadkach:

 • kiedy przedsiębiorca prowadzi PPE na dzień wejścia w życie obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK: ze składką co najmniej 3,5% wynagrodzenia i partycypacją na poziomie 25% osób zatrudnionych;
 • kiedy jest mikroprzedsiębiorcą czyli zatrudnia maksymalnie 9 pracowników i wszyscy odmawiają udziału w PPK.

Przykładowy harmonogram dla firmy zatrudniającej co najmniej 250 osób

 • od
  Od 1 lipca 2019 r.

  Stosowanie przepisów ustawy o PPK przez firmy tej wielkości 

 • do
  Do 25 września 2019 r.

  Zakończenie konsultacji ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi co do wyboru instytucji finansowej.

 • do
  Do 25 października 2019 r.

  Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową

 • do
  Do 12 listopada 2019 r.

  Podpisanie umowy o prowadzenie PPK i przekazanie listy pracowników

* Wg harmonogramu wskazanego przez Polski Fundusz Rozwoju

Najczęściej zadawane pytania

Docelowo obowiązkiem zorganizowania PPK będzie objęta każda firma, która zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. Dla pracodawców udział w PPK jest obowiązkowy, a dla pracowników dobrowolny.

Obowiązkiem utworzenia w firmie PPK w pierwszej kolejności (czyli od lipca 2019) objęte będą firmy, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników. Duże i średnie firmy dołączą do programu kolejno w styczniu i w lipcu 2020. Na koniec (w styczniu 2021) obowiązek tworzenia PPK obejmie najmniejsze przedsiębiorstwa.

Pieniądze z PPK będzie można wypłacić bez dodatkowych potrąceń po ukończeniu 60. roku życia. Jednak część środków będzie można wypłacać w trudnych życiowych sytuacjach np. w przypadku choroby.

Pracownicze Plany Kapitałowe (czyli w skrócie PPK) to rządowy projekt nowego systemu, który ułatwia pracownikom długotrwałe oszczędzanie.

Obowiązkowa wpłata pracodawcy na PPK wynosi minimum 1,5% wynagrodzenia brutto, jakie otrzymuje pracownik. Z kolei pracownik jest zobligowany wpłacać na PPK 2% wynagrodzenia.

Oprócz obowiązkowej wpłaty (1,5% wynagrodzenia brutto pracownika), pracodawca może wnieść do 2,5% dodatkowej wpłaty. Pracownik, oprócz obowiązkowych 2% wynagrodzenia, może wpłacić dodatkowe 2%.

Wypłata środków z PPK będzie możliwa po ukończeniu 60 roku życia. 25% środków zgromadzonych w PPK zostanie wypłaconych jednorazowo, chyba że uczestnik złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach. Pozostałych 75% środków zgromadzonych w PPK wypłacanych będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych. 

Raz w życiu będzie można wypłacić do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK w celu pokrycia wkładu własnego do kredytu na zakup domu, mieszkania lub nieruchomości gruntowej. Uczestnik będzie też mógł wypłacić 25% środków w przypadku poważnej choroby swojej, małżonka lub dziecka.

Przepisy przewidują też możliwość wycofania całości zgromadzonych środków w formie zwrotu. W takim przypadku ze środków potrącone zostanie 30% wpłat pochodzących od pracodawcy oraz dopłata powitalna i wszystkie dopłaty roczne. Wycofane środki pochodzące z wpłat pracownika zostaną też obłożone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W celu systematycznego zwiększania ich wartości, środki zgromadzone w PPK mogą być inwestowane w różne fundusze lub subfundusze zarządzane przez wybraną przez pracodawcę instytucję finansową. Aby zminimalizować ryzyko, polityki inwestycyjne poszczególnych funduszy lub subfunduszy będą dopasowane do wieku uczestników PPK – im starszy uczestnik, tym mniejsze będzie ryzyko danego funduszu związane z inwestowaniem.

Uczestnicy programu nie będą musieli samodzielnie wykonywać żadnych operacji. To pracodawca będzie odpowiedzialny za obliczenie wysokości wpłat od każdego zatrudnionego uczestnika PPK i przekazanie ich do wybranej instytucji finansowej.

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, od jego pracodawcy oraz od Skarbu Państwa. Od pracownika pobierana jest wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia brutto (odprowadzana z wynagrodzenia netto), ale na jego życzenie może być ona zwiększona o kolejne 2%. Z kolei pracodawca ze swoich środków wpłaca min. 1,5% wynagrodzenia pracownika, ale może tę wpłatę zwiększyć o kolejne 2,5% wynagrodzenia. Dodatkowe wpłaty będą pochodzić od Skarbu Państwa – każdy uczestnik programu otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 zł.

Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika. Środki te w przypadku śmierci uczestnika PPK podlegają dziedziczeniu, a w razie rozwodu są dzielone pomiędzy byłych małżonków.

Pracodawca wybiera instytucję finansową zarządzającą PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników. Wyboru powinien dokonać, kierując się interesem swoich pracowników i oceniając m.in. zaproponowane warunki finansowe oraz doświadczenie firmy w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Jeżeli pracodawca nie wybierze żadnego podmiotu, otrzyma wezwanie do zawarcia umowy z tzw. wyznaczoną instytucją finansową, którą jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w którym więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym posiada PFR (PFR TFI S.A.) a jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany grzywną.

Pracownicze programy kapitałowe będą mogły być oferowane wyłącznie przez określone w ustawie instytucje finansowe. Będą to m.in. powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), a oprócz nich także towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i pracownicze towarzystwa emerytalne. Instytucje takie muszą wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności w zakresie zarządzanie funduszami emerytalnymi lub inwestycyjnymi albo oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz odpowiednio wysokim kapitałem własnym.

Uczestnictwo w PPK wiąże się z ulgami finansowymi dla pracodawcy. Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę będą stanowiły część wynagrodzenia, od której nie nalicza się składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z kolei same koszty prowadzenia PPK będą dla firmy stanowiły część kosztów uzyskania przychodu.

Ponadto pracodawcy będą mogli zwiększać swoją wpłatę z minimalnego poziomu 1,5% do nawet 4% wynagrodzenia, a tym samym przekazywać na rachunki swoich pracowników wyższe kwoty. W ten sposób mogą stworzyć kolejny element systemu motywacyjnego dla pracowników.

O nas

26 mlnklientów na całym świecie

26 mln

klientów na całym świecie

+20rynków na kilku kontynentach

+20

rynków na kilku kontynentach

20 latw Polsce

20 lat

w Polsce

Aegon to jedna z największych grup kapitałowych na świecie. Specjalizuje się w produktach finansowych, które pomagają dbać o finansową przyszłość Klientów.

Grupa Aegon w Polsce to cztery podmioty:

 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - zarządza istniejącym od ponad 20 lat Aegon OFE. Swoje aktywa powierzyło nam 1,8 mln Klientów, a nasz zespół inwestycyjny zarządza aktywami o wartości ponad 13 mld złotych, co oznacza czwartą pozycję na rynku OFE.

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - ekspert w programach inwestycyjno-oszczędnościowych w ramach umowy ubezpieczenia na życie.

 • Aegon Ubezpieczenia Majątkowe (AEGON Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) - oferuje ubezpieczenia majątkowe.

 • Aegon Services Sp. z o.o. - rozwija, wspiera i koordynuje sprzedaż przez spółki Grupy Aegon w Polsce.

Więcej na www.aegon.pl

Chcesz porozmawiać o PPK?

*-pola obowiązkowe