• Połączenie Funduszy
 • Ogłoszenia
 • Fundusze Aegon PPK
 • Dokumenty
 • Co to jest PPK?
 • Kontakt
 • Połączenie Funduszy
 • Ogłoszenia
 • Fundusze Aegon PPK
 • Dokumenty
 • Co to jest PPK?
 • Kontakt

Połączenie Funduszy

Planowane połączenie funduszy Aegon PPK i PPK Pocztylion

Sprawdź

Połączenie Funduszy

W dniu 13 kwietnia 2021 roku Pocztylion-Arka PTE otrzymało zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie funduszy Aegon PPK i PPK Pocztylion.

Planowane połączenie jest kolejnym krokiem konsolidacji wykonywanym po przejęciu w dniu 19 października 2020 roku od Aegon PTE zarządzania funduszami Aegon PPK.

Konsolidacja funduszy jest także odzwierciedleniem misji naszego Towarzystwa, jaką jest koncentracja na oferowaniu inwestycyjnych produktów emerytalnych.

Połączenie oznacza, że cały majątek funduszy Aegon PPK zostanie przesunięty do funduszy PPK Pocztylion, które wejdą w prawa i obowiązki funduszy przejmowanych. Połączenie funduszy nie będzie miało wpływu na wartość oszczędności dotychczas zgromadzonych na rachunkach Uczestników Aegon PPK.

Operacja połączenia rozpocznie się 25 maja b.r. i oczekujemy, że zakończy się w połowie czerwca b.r. z dniem wykreślenia funduszy Aegon PPK z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Dokładny dzień połączenia nie jest z góry wyznaczony i jest on uzależniony od przebiegu prac Sądu.

Klienci Aegon PPK będą informowani poprzez naszą stronę lub poprzez indywidualną korespondencję o koniecznych czynnościach formalnych, jak też, wynikających z nich, zmianach operacyjnych.

Informator o połączeniu Funduszy dla pracodawców i pracowników

Zmiana Towarzystwa

Od 19 października 2020 roku zarządzanie funduszami Aegon PPK zostało przekazane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. do Pocztylion-Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Co to oznacza?

Fundusze emerytalne są odrębnymi osobami prawnymi, których organem jest inna osoba prawna – powszechne towarzystwo emerytalne spółka akcyjna. Zmiana zarządzającego jest zatem zmianą organu funduszu. Fundusz dalej działa i funkcjonuje tak jak dotychczas. Zmienia się tylko towarzystwo będące jego reprezentantem.

Pocztylion-Arka PTE S.A. – nowe towarzystwo zarządzające

Pocztylion-Arka jest wspólnym przedsięwzięciem światowych korporacji finansowych i największego polskiego przedsiębiorstwa sieciowego. Naszymi akcjonariuszami są BNP Paribas Cardif, Invesco Holding, KEP i Poczta Polska.

Jesteśmy na rynku od 1998 roku, obsługujemy ponad pół miliona klientów i zarządzamy aktywami o wartości 2,5 miliarda złotych.

Współpraca z Invesco

Każdy z naszych akcjonariuszy zapewnia spółce swoje doświadczenie i zasoby. Poczta Polska jest naszym dystrybutorem, BNP Paribas Cardif nadzoruje finanse a Invesco jest naszym partnerem w obszarze inwestycji.

Invesco to globalna firma inwestycyjna z siedzibą w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Zarządza funduszami o wartości ponad 1,2 biliona dolarów, czyli ponad 11 razy wyższymi niż aktywa wszystkich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w Polsce.

Invesco posiada bogate doświadczenie w produktach emerytalnych. Jest strategicznym doradcą w rządowym programie emerytalnym w Wielkiej Brytanii, na którym wzorowane jest PPK w Polsce.

Invesco jest również doradcą inwestycyjnym naszego towarzystwa Pocztylion-Arka.

 

Ogłoszenia

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik inwestycyjny nie jest pobierane do końca 2021 roku. Później, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w Ustawie o PPK, wynagrodzenie za osiągnięty wynik może zostać pobrane w wysokości maksymalnie 0,10% wartości aktywów netto w skali roku.

Opłata za zarządzanie

Nie pobieramy wynagrodzenia za zarządzanie do końca 2020 roku.

Opłata za konwersję

Nie pobieramy opłat za konwersję Jednostek Rozrachunkowych Funduszu.

 

Notowania Aegon PPK DFE >>

Struktury aktywów dla funduszy Aegon PPK DFE >>

Dokumenty

Formularze dla Pracownika

Co to jest PPK?

image

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to nowy program emerytalny, który ułatwia pracownikom długotrwałe oszczędzanie

image

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, który przystąpi do programu.

image

Przewiduje się, że z PPK może skorzystać aż 11 milionów pracowników w Polsce

image

Pieniądze z PPK będzie można wypłacić bez dodatkowych potrąceń, po ukończeniu 60. roku życia.

image

Udział w PPK jest obligatoryjny dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników, którzy zawsze mogą wypisać się z PPK.

image

W szczególnych sytuacjach (np. w przypadku choroby) część środków będzie można wypłacić wcześniej, bez dodatkowych potrąceń

Jak działają PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe - schemat programu

 

Przewidywana wysokość i struktura składek

 • Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) wyniesie 3,5%, a maksymalna 8% wynagrodzenia pracownika
 • Składka deklarowana przez pracownika będzie obliczana na podstawie wynagrodzenia brutto, a odprowadzana z jego wynagrodzenia netto
 • Dodatkowo pracownik dostanie od Państwa 250 zł wpłaty powitalnej i wpłatę coroczną 240 zł

Przykład

 • Jeśli masz 30 lat, a Twoje obecne wynagrodzenie wynosi 3000 zł brutto, to przez 30 lat, odprowadzając składki minimalne, zgromadzisz w PPK 108 887 zł. Po ukończeniu 60. roku życia będziesz mógł wypłacić jednorazowo 25%, tj. 27 222 zł, oraz 120 miesięcznych świadczeń (10 lat) po 779 zł. Podane wartości nie uwzględniają ryzyka inwestycyjnego ani wzrostu wartości aktywów uczestnika PPK.
 • Pracodawca, który zatrudnia pracownika za 3000 zł brutto będzie musiał odprowadzić do PPK składkę w wysokości co najmniej 45 zł miesięcznie
 • Kalkulator PPK dostępny jest na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Dla pracodawcy
 • Dla Pracownika

Korzyści i obowiązki związane z udziałem w PPK?

Od kiedy obowiązują PPK?

PPK docelowo ma obowiązywać firmy działające w Polsce, niezależnie od ich rozmiarów i ilości zatrudnionych w nich osób.
Program będzie wprowadzany do firm stopniowo. W pierwszej kolejności obowiązkiem wyboru odpowiedniej instytucji będą objęte duże przedsiębiorstwa, później średnie, a na końcu małe firmy zatrudniające minimum 1 pracownika.
Ustawa o PPK zawiera zapisy, które dopuszczają zwolnienie pracodawcy z obowiązku tworzenia PPK w dwóch przypadkach:

 • kiedy przedsiębiorca prowadzi PPE na dzień wejścia w życie obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK: ze składką co najmniej 3,5% wynagrodzenia i partycypacją na poziomie 25% osób zatrudnionych;
 • kiedy jest mikroprzedsiębiorcą czyli zatrudnia maksymalnie 9 pracowników i wszyscy odmawiają udziału w PPK.

Przykładowy harmonogram dla firmy zatrudniającej co najmniej 250 osób

 • od
  Od 1 lipca 2019 r.

  Stosowanie przepisów ustawy o PPK przez firmy tej wielkości 

 • do
  Do 25 września 2019 r.

  Zakończenie konsultacji ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi co do wyboru instytucji finansowej.

 • do
  Do 25 października 2019 r.

  Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową

 • do
  Do 12 listopada 2019 r.

  Podpisanie umowy o prowadzenie PPK i przekazanie listy pracowników

* Wg harmonogramu wskazanego przez Polski Fundusz Rozwoju

O nas

Pocztylion-Arka PTE S.A.

Pocztylion-Arka PTE S.A. jest instytucją finansową obecną na polskim rynku od 1998r. W swoim portfolio posiada: OFE Pocztylion, IKZE Pocztylion Plus, oraz od 2019 r PPK Pocztylion.

Akcjonariuszami Towarzystwa są globalne korporacje finansowe jak firmy: Invesco oraz BNP Paribas oraz podmioty krajowe jak Poczta Polska S.A., KEP.

Oferta produktowa związana jest z zarządzaniem wyłącznie funduszami emerytalnymi, oraz inwestycjami długoterminowymi w Polsce i za granicą.
Od początku swojej działalności Pocztylion kieruje swoją aktywność na podnoszenie efektywności zarządzania, pamiętając o ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

Pocztylion-Arka PTE posiada aktualnie około 2,5 miliarda złotych aktywów, zarządzanych dla ponad 600 tysięcy klientów.

Naszym założeniem inwestycyjnym jest uzyskiwanie maksymalnych stóp zwrotu w stosunku do ryzyka. Fundamentami naszej działalności są: długoterminowe podejście do inwestycji oraz stała, ścisła kontrola ryzyka. Unikamy agresywnych i spekulacyjnych działań. Stosowana przez nas polityka inwestycyjna powinna zapewnić członkom naszych funduszy długoterminowy wzrost wartości powierzonych środków przy optymalnym poziomie ryzyka.

Chcesz porozmawiać o PPK?

*-pola obowiązkowe


Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Pocztylion–Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Czytaj więcej.


Jeżeli wyraża Pan/Pani chęć uzyskiwania w przyszłości informacji o PPK Pocztylion, prosimy również o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o udzielenie nam stosownych zgód – przy czym, aby otrzymywać informacje handlowe lub marketingowe pocztą elektroniczną lub telefonicznie, konieczne jest zaznaczenie przez Pana/Panią nie tylko Zgody numer 1, ale także Zgody numer 2. Poniższe zgody są dobrowolne – nie jest konieczne ich wyrażenie dla uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu.

Infolinia dla Klientów Aegon PPK

801 218 218, 22 640 04 64

Dla Klientów chcących uzyskać więcej informacji dotyczących zmiany Towarzystwa zarządzającego funduszami Aegon PPK, prosimy o kontakt pod numerem infolinii: 801 101 801